Hvordan jobber vi?

Comments Off on Hvordan jobber vi?

Vår visjon handler om å prøve å iverksette tiltak der det virkelig teller. Vi kanaliserer dine og våre meninger, som kommer fra grasrotdemokratiet, til der makten sitter og prøver å få dem til å lytte. Ikkevold er fundamentet i hva vi tror på, og vi har et kollektiv ansvar å sikre at alle våre medlemmer holder denne forpliktelsen. Vi er alle forpliktet til kun å bruke fredelige midler i våre protester og søker å løse konflikter gjennom kollektivt arbeid og relasjoner.

Vi skriver, snakker og lytter med respekt for alle. Uenighet eller skuffelser er muligheter til å praktisere fredelig og produktiv kommunikasjon med hverandre. Vi holder våre kritikk kortfattet , konkret, konstruktiv, og fokusert på fremtidige forbedringer. Vi utøver en kultur av takknemlighet, og takker og verdsetter alle våre aktivister og donasjoner, co-sponsing og annen støtte.

Vi jobber i team, deler oppgaver og ansvar og bygger kompetanse sammen. Vi er enige om å være ansvarlig for det vi gjør, og når vi gjør det jobber vi 100% for å nå våre mål. Vi arbeider for en dypere forståelse av vår egen makt og privilegier, og søker å dyrke mangfoldige grupper som kan påvirke i sin egen by og nærområde.

Globalt samfunn

Solidariteten mellom våre egne medlemmer og medlemmer fra andre nasjoner står sterk. Sammen jobber vi bedre i vårt arbeid for varig fred, og i første omgang redusere militarisme over hele verden. Vi reiser jorda rundt med delegasjoner og medlemmer, spesielt til konfliktområder for å fremme global og kulturell engasjement og bevissthet. Vi deltar også i den globale aksjonsdagen mot militærutgifter, internasjonale fora på krig og fred, og andre freds og diplomatibyggende arrangementer.

Vi vil kjempe over hele verden for menneskeverd, vår sunne eksistens og rettferdige rettigheter og for en våpenhvile i alle sine former. Samtidig vil vår organisasjon kjempe mot alt som truer helsen eller menneskenes liv. Vi vil fremme dialog, som er den virkelige veien mot en bedre og fredeligere sameksistens.

Denne organisasjonen er representert med mennesker av god vilje som tilhører forskjellige nasjonaliteter, religioner og kulturer, som har kall til å tjene uselvisk mot sine medmennesker, med sikte på å arbeide utrettelig mot en bedre og mer fredelig verden. Fred er et gode som er verdig ethvert menneske og samtidig nødvendig for alle, det har ikke eiere og det vil bare oppnås med innsatsen, toleranse og god predisposisjon for hele menneskeheten.

Utdanningsprogram

Vi støtter utdanning og er i ferd med å lanserer programmene “Utdanning for alle” og “Mangfoldig fred”. Når disse starter opp, vil det bli arrangert konferanser og kongresser som utvalgte organisasjoner og institusjoner vil delta på og der vil de presentere studieprosjekt som våre medlemmer kan søke på.

I dag finnes det mange forskjellige organisasjoner som fremmer fred i verden på ulike måter. De fleste av verdens fredsorganisasjoner arbeider innen området forskning, utdanning og / eller advokatvirksomhet. Derfor er det viktig for oss at våre medlemmer får mulighet til å øke sin kompetanse innen disse fagfeltene for å understøtte vårt langsiktige arbeid.

Privacy Policy