Velkommen til oss

Comments Off on Velkommen til oss

Vår organisasjon jobber kontinuerlig for en global våpenhvile i alle sine former, som inkluderer menneskeverd, sunn eksistens og rettferdige rettigheter. Sammen jobber vi for varig fred, gjennom å redusere militarisme over hele verden. Dette gjør vi gjennom dialog, som er den eneste veien mot en bedre og fredeligere verden.

Vi er representert med godhjertede mennesker med en sunn vilje og som arbeider utrettelig mot en bedre og mer fredelig verden. Fred er et gode som alle fortjener, og kan bare oppnås med innsats og bred toleranse.

Hvordan jobber vi?

Vi bruker kun fredelige midler i vårt arbeid, som er fundamentet i hva vi tror på. Vi snakker, skriver og lytter – alltid med respekt for alle. Vi kan være kritiske, men den er konkret og konstruktiv og alltid fokusert på forbedringer. Vi har en iboende kultur av takknemlighet, både overfor alle våre aktivister og støttespillere. Vi bygger kompetanse sammen, og deler ansvar over hele landet slik at mindre grupper kan påvirke sitt eget nærmiljø.

Hva finner du på websiden?

Vårt fokus er på fred. Og selv om vi jevnlig kritiserer norske myndigheter som stadig involverer oss i nye kriger og samtidig proklamerer at vi er en fredsnasjon, så er majoriteten av artiklene myntet på fred og hvordan oppnå en varig global fred.

Blant artiklene kan du lese teorier for hvordan vi kan etablere verdensfred, med fokus på globalisering, FN-pakten, kapitalistisk fredsteori og selvorganisert fred. Du kan også lese en annerledes artikkel som gir deg en morsom og hyggelig huskeregel for hvordan man kan oppnå fred og velstand. Dette kan oppnås gjennom realisering av fem grunnleggende friheter: ytringsfrihet, religionsfrihet, frihet fra nød, frihet for miljøet og frihet fra frykt. Vi presenterer også et utdrag av noen forskningsartikler som viser at det er et positivt potensial innenfor hver sosial gruppe og person. Vi argumenterer for at mennesker kan lære å skape et samfunn som ikke bygger på forventning om organisert vold, ved å se på vår fredelige fortid, vår opprinnelse fra dyrene og det faktum at verden stadig er i en kulturell endring.

Vi har også valgt å ta med et utdrag av tidligere president Barack Obama sin tale under fredsprisutdelingen i 2009. Til tross for at vi er uenig i at han mottok prisen, snakket han om hvordan det var mulig å oppnå varig fred på jorden som vi fortsatt finner relevant. Han hadde spesielt fokus på å hindre spredning av atomvåpen og respekt for menneskerettighetene, to felt som vi kontinuerlig jobber med.

Hvordan bli medlem

Vi søker stadig etter nye støttespillere og medlemmer, og vi oppfordrer individuelle medlemmer fra alle samfunnslag – inkludert studenter, unge fagfolk og alle som er engasjert i fredsbyggende eller fredsaktiviteter av noe slag om å søke medlemskap hos oss. Ideelle organisasjoner, frivillige organisasjoner og selskaper i både Norge og rundt om i verden er også hjertelig velkommen til å delta i vår voksende fellesskap.

Vi er et betrodd fellesskap av kolleger og venner med integritet og håp for en bedre fremtid.

Alt du trenger å gjøre er å sende oss en e-post. Se gjerne på siden om Hvordan bli medlem for mer informasjon.

Privacy Policy