Her er Norge i krig nå

Comments Off on Her er Norge i krig nå

Vi liker å tro at Norge er et fredselskende land, som deler ut Nobels fredspris hver høst i Oslo, helst med så mange verdensstjerner som mulig til stede for å skape blest om arrangementet. Men stemmer dette bildet med virkeligheten? Vi har sett litt på hva som skjuler seg under teppet, og det er kanskje litt mer rusk enn hva de fleste ønsker å se.

Sølvplass i krig

Visste du at Norge er blant de 20 største eksportørene av militært materiell (da er ikke Nigeria-eksporten medregnet, det var jo ikke med vilje…)? Ikke nok med det, vi er et av landene i verden som oftest deltar i krig utenfor eget territorium. I de siste to tiårene har vi faktisk deltatt i ni forskjellige kriger: Gulfkrigen mot Irak i 1991, invasjonen i Somalia i 1993, krigen i Bosnia fra 1993-95, Kosovokrisen i 1999, Afghanistankrigen fra 2001 fram til i dag, Irakkrigen fra 2003-2011, krigen mot Libya i 2011. Pluss Mali og Syria, som er to pågående operasjoner i skrivende stund. Den fredelige nasjonen Norge er altså ikke så fredelig likevel, vi presterer å gå inn på en solid sølvplass i krig. Kun Storbritannia har vært involvert i flere kriger enn oss, og andreplassen deler vi med Danmark, USA og Nederland.

Best i bombing

Norske styrker har normalt hatt en mindre betydningsfull rolle i alle krigene på 90-tallet. Men etter tusenårskiftet har vi tatt spranget opp i eliten ved blant annet å delta i harde kamper på alle nivåer i Afghanistan, som resulterte i 10 døde norske soldater totalt. Gjennombruddet fikk vi i Libya, da vi på kort tid kunne stille jagerfly til disposisjon og kunne avlevere en betydelig prosentandel av alle bombene i denne folkerettsstridige krigen for regimeendring. Norge tok på seg mange kontroversielle bombetokt som mange andre nasjoner reserverte seg mot.

Norge inn i Syria

Nylig har den norske regjeringen bestemt at Forsvaret skal sende styrker til Jordan, for opplæring av styrker som skal kjempe i Syria. Dette er angivelig styrker som skal slåss mot terrororganisasjonen IS. Norge skal altså bistå utvalgte syriske grupper som vi ikke vet hvem er, og bidra med militær trening. I dette vepsebolet eksisterer det mange forskjellige motstridende grupper, hvor flere er svært ytterliggående. Hvilken garanti har vi for at de vi trener opp fortsatt støtter de allierte om for eksempel ett år?

Er Norge en trussel mot verdensfreden?

Det er vanskelig å forstå motivet til norske politikere, men fakta viser at Norge har vært med i alle USA sine kriger etter 1990, og utviklingen er skremmende. I Irak sendte vi en bataljon med ingeniørsoldater, men nå sender vi helst jagerfly med topp moderne presisjonsbomber eller spesialsoldater som er trent for de verste scenarioer. Norske soldater har en betydningsfull rolle i offensiv krigføring. Vi har Europas største militærbudsjett per innbygger. Vi er blant dem som bidrar mest til å hindre en fredelig verden basert på FN-paktens forbud mot angrepskrig. Er dette en utvikling det norske folk egentlig ønsker seg?

Privacy Policy