En fredelig verden

Comments Off on En fredelig verden

Verdensfred eller fred på jorden er en ideell tilstand av frihet, fred og lykke blant og innenfor alle nasjoner og folk. Dette idealet om en ikke-voldelig verden er en basis for å tillate folk og nasjoner samarbeide, enten frivillig eller i kraft av et styringssystem som hindrer krigføring. Mens ulike kulturer, religioner, filosofier og organisasjoner kan ha ulike begreper om hvordan en slik ideell tilstand kan oppstå, har de et felles ønske om å få slutt på all fiendtlighet blant hele menneskeheten.

Verdensfred kan etableres gjennom religiøse eller sekulære organisasjoner som fokuserer på menneskerettigheter, teknologi, utdanning, ingeniørfag, medisin eller diplomati for å få slutt på kampene. Siden 1945 har FN og de 5 faste medlemmene av sikkerhetsrådet (USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia) jobbet for å løse konflikter uten krig eller krigserklæring. Imidlertid har samtlige av disse nasjonene deltatt i en rekke militære konflikter siden den gang.

Det finnes mange teorier på hvordan man kan oppnå en fredelig verden, og noen av disse er listet nedenfor.

FN-pakten og folkeretten

Etter andre verdenskrig ble FN opprettet av FN-pakten for å “redde følgende generasjoner fra verdenskrigene som to ganger i vår livstid har brakt usigelig sorg over menneskeheten ” Innledningen til FN-pakten har også som mål å fremme innføringen av grunnleggende menneskerettigheter, til å respektere forpliktelsene til folkerettskilder samt å forene styrken i selvstendige stater for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Alle avtaler om internasjonale menneskerettigheter gjør referanse til prinsippene i FN-pakten: en anerkjennelse av den iboende verdighet og av de like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og “fred i verden”.

Globalisering

Gordon B. Hinckley så en trend i nasjonal politikk der bystatene og nasjonalstater har slått seg sammen og antyder at den internasjonale arena til slutt vil følge etter. Mange land som Kina, Italia, USA, Australia, Tyskland, India og Storbritannia har samlet seg til én nasjonalstat, hvorav eksempelvis EU følger etter, noe som tyder på at videre globalisering vil føre til en verdensstat og en fredelig verden.

Kapitalistisk fredsteori

I sitt essay “The Roots of War” av Ayn Rand kom det frem en påstand om at de store krigene i historien ble startet i perioder med kontrollert økonomi, mens i tiden med friere økonomi oppstod den lengste perioden med fred i historien. Dette var en periode hvor det ikke var ingen kriger som involverte hele den siviliserte verden, fra slutten av Napoleonskrigene i 1815 til utbruddet av første verdenskrig i 1914. Dog med unntak av den fransk-tyske krig (1870), den spansk-amerikanske krigen (1898) og den amerikanske borgerkrigen (1861-1865). Fredsperioden oppstod i begynnelsen av den industrielle revolusjonen, som kanskje var den mest liberale økonomiske perioden vi noen gang har sett.

Selvorganisert fred

Verdensfreden har blitt avbildet som en konsekvens av lokal, selvbestemt atferd som hemmer institusjonalisering av makt og påfølgende vold. Løsningen er ikke så mye basert på en avtalt agenda eller høyere myndighet (religiøs eller politisk), men heller et selvorganisert nettverk av gjensidig støttende mekanismer, noe som resulterer i en levedyktig politisk-økonomisk samfunnsstruktur. Prinsippet for å fremkalle konvergens er et tenkt eksperiment, nemlig backcasting, slik at hvem som helst kan delta uansett kulturell bakgrunn, religiøs doktrine, politisk tilhørighet eller demografi. Lignende samarbeidsmekanismer ser man på internett, med åpne kildekode-prosjekter som Wikipedia, og utviklingen av andre sosiale medier.

Privacy Policy